Jens Nørve fra DiFI har nettopp holdt forederag om sosiale medier i det offentlige. Han viser til blant annet http://www.difi.no/sosialemedier/veileder-i-sosiale-medier og http://www.prosjektveiviseren.no som solide ressurser til planlegging og strategi.

Reklamer