Mediebruket ville som et eksperiment teste hvor mange medlemmer de kunne få på ei norsk Facebook-side, med minimal bruk av tid og penger, og uten bruk av konkurranser og “ulovlige” vervekampanjer. Det gikk over all forventning.

På forhånd definerte de:

  • Målet
  • Målgruppa
  • Strategi
  • Metode
Antall «følgere» steg først til 500 før det flatet ut. Etter enkle tiltak økte antall «følgere» til 5000 før det igjen flatet ut. Mediebruket brukte noen hundre kroner på Facebook-annonsering før antall tilhengere skjøt til vers.