• Hvilke oppgaver skal sosiale medier løse?
  • Hvem ønsker man å nå?
  • Hva skal målet med tilstedeværelsen være?

Debatten har gått i årevis på om ansatte for lov å bruke sosiale medier på arbeidsplassen. Vi har alle sett overskrifter over at sosiale medier er tidstyver. Kritikere kan få raskt bekreftet at sosiale medier fører til mindre effektive arbeidstakere. Er det egentlig slik?

Ved å benytte sosiale medier på arbeidsplassen kan man effektivt hente inn informasjon som igjen blir de ansattes kunnskap. Hvilke større verdier en ansattes kunnskap kan du se for deg i en kompetansebedrift?

Cecilie Staude, en av Norges fremste bloggere om sosiale medier, kom med påstanden at: Medarbeideres kunnskap er den viktigste kapitalen for en bedrift. Bruker man sosiale medier på en fornuftig måte og har fokus, kan målet bli: Bli flinkest mulig i jobben. Hvem vil ikke ha slike kolleger?

Gjennom å være aktive i sosiale medier kan organisasjoner være med på å forme sitt eget renommé. Gjennom dialog med sine kunder / målgruppe kan man aktivt stimulere til dialog og engasjement og igjen utvikling og framtida!

Slik som Starbucks har gjort det har de egne websider som ber kundene om tilbakemelding. Konkurrenter kan også lese hva Starbucks-kundene kommer med og hvilke tips og innspill de har. Det konkurrentene igjen mangler er engasjement hos sine kunder.

Hvilke effekter har det om din organisasjon ikke deltar i sosiale medier? Hvilke fordeler har konkurrentene om de bruker sosiale medier på en konstruktiv måte?

Reklamer